Polityka
prywatności

Zasady dotyczące plików cookies

Niniejszy dokument dotyczy plików „cookies” i odnosi się do strony internetowej (www.btlaesthetics.pl), której właścicielem jest BTL POLSKA Spółka z o.o.

Czym są pliki „cookies”?

Pliki „cookies” to niewielkie pliki tekstowe, z których korzystają przeglądarki internetowe. Pliki te identyfikują użytkownika przy ponownych odwiedzinach bądź w ramach jednej wizyty w celu usprawnienia niektórych funkcji np. związanych z logowaniem. Pliki te zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas ich przechowywania oraz unikalny numer sesji.

Jakich plików „cookies” używamy?

Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej. „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika.

Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe?

Wykorzystywane przez serwis pliki „cookies” nie zawierają danych osobowych.

Usuwanie plików „cookies”

Standardowo przeglądarka internetowa dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.

Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na większość funkcjonalności dostępnych na stronie internetowej.

Zasady polityki prywatności

BTL POLSKA Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, ul. Leonidasa 49, przetwarza podane dane osobowe zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, zapewniając ochronę przetwarzanych danych osobowych przed dostępem osób nieuprawnionych, przechwyceniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem danych.

Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne. Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści wprowadzonych danych osobowych oraz prawo do ich poprawiania i usuwania. Dane osobowe są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym przetwarzane są w celu umożliwienia świadczenia na rzecz Użytkownika usług, o których mowa w Regulaminie oraz do przesyłania informacji prasowych i promocyjnych w formie Newslettera. Korzystając z portalu btlaesthetics.pl Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowej w rozumieniu art. 2 pkt 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.) od sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu i od współpracujących z nią podmiotów na udostępniony przez niego adres poczty elektronicznej (adres email).

BTL POLSKA może udostępnić podane dane osobowe właściwym organom na ich żądanie, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Nie udostępnia danych osobowych osobom trzecim, chyba, że zażądał tego Użytkownik, którego dane osobowe dotyczą.

Aby zapewnić indywidualizację usług świadczonych na rzecz Użytkownika, BTL POLSKA używa informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer i zapisywanych po stronie Użytkownika (cookies). Informacje te są odczytywane po nawiązaniu połączenia z serwerem, na którym znajdują się strony internetowe serwisu www.btlaesthetics.pl. Dane te służą do automatyzacji korzystania z usług świadczonych za pośrednictwem serwisu oraz do dostarczania danych statystycznych o korzystaniu z portalu w sposób uniemożliwiający identyfikację użytkownika. Użytkownik w każdym czasie może wyłączyć opcję zapisywania powyższych informacji w swojej przeglądarce internetowej.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących polityki prywatności, prosimy o kontakt pod adresem: btlnet@btlnet.pl

Kontakt
Kontakt

Zainteresowany naszymi urządzeniami?

Wypełnij formularz, a nasi doradcy skontaktują się z Tobą.
Poznaj EMFACE